Globale fond – riktig vei til god helsebistand?


Frokostseminar på Kulturhuset onsdag 12. februar 08.00-09.00 (frokost fra 07.30)

Du møter: 

  • Aksel Jakobsen, statssekretær Utenriksdepartementet (Krf) 
  • Jette Christensen, stortingsrepresentant og medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen (AP) 
  • Liv Signe Navarsete, Stortingsrepresentant og medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen (SP) 
  • Dagfinn Høybråten, generalsekretær Kirkens Nødhjelp 
  • Sigrun Møgedal, spesialrådgiver Folkehelseinstituttet 
  • Katerini Storeng, førsteamanuensis Senter for Utvikling og Miljø, UiO

En stor andel av norsk støtte til global helse kanaliseres gjennom multilaterale fond, som for eksempel vaksinealliansen Gavi. Norge er en av de største giverne til mange av fondene, noe som gir oss både politisk og strategisk makt til å sette vårt avtrykk på global helsepolitikk. Med et begrenset forvaltningsapparat her i Norge, kan det synes effektivt å kanalisere pengene gjennom slike fond. Flere av fondene viser også til gode resultater på for eksempel vaksinasjonsdekning. Samtidig har fondene fått kritikk for å bidra til fragmentering av helsebistanden, for å være for toppstyrte og for dårlig forankret i nasjonale helsesystemer. 

Vi spør: Er norsk helsebistand innrettet på en god og riktig måte? Gir vi nok eller bør vi gi mer? Henger det bilaterale og det multilaterale samarbeidet godt nok sammen? Hva er egentlig Norges helsepolitiske strategi? Bruker vi styreplassene og de globale arenaene godt nok? Og fører Norges deltakelse og støtte til positiv endring? Vi inviterer til en faglig samtale og politisk debatt. 

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna ønsker velkommen og ordstyrer er Catharina Bu i Tankesmien Agenda. Dørene åpner 07.30 og det serveres frokost før møtet starter kl. 08.00. Frokostseminaret er et samarbeid mellom Tankesmien Agenda og Redd Barna. 

Velkommen!

Back To Top