Norsk sjømatråd

Grunnrente på 1-2-3


Men hva handler lakseskatt-debatten egentlig om? Og hva er grunnrente? Professor Kalle Moene forklarer.

De siste månedene har det vært heftige diskusjoner om grunnrenteskatt, både på laks og vind. Men hva handler debatten egentlig om? Hva er fellesinntekter for samfunnet? Hva er grunnrente?

Vi lar professor Kalle Moene fra UiO forklare. 

«Mennesket skapte ikke jorden, det er bare verdien av forbedringene og ikke jorden i seg selv som det kan knyttes individuelle eierrettigheter til. Hver eiendomsbesitter skylder derfor samfunnet en kompensasjon (en grunnrente) for de landområdene han kontrollerer» sa samfunnsreformatoren Thomas Paine i boken Agrarian Justice fra 1797. 

Dette er bakgrunnen for tanken om grunnrenteskatt. Den som bruker naturen skal betale en leie som reflekterer at lønnsomheten overstiger den normale avkastningen. En grunnrenteskatt skal fordele gevinsten av å bruke fellesskapets ressurser. Men skjer det? Det er mange eksempler på hvordan de rike soper til seg fellesskapets grunnrente, både her hjemme og internasjonalt. Vi ser at det som gir opphav til grunnrente – ikke bare i natur – men også i kunnskap og sosiale forhold blir privatisert. 

Hvordan kan vi få til en mer lik fordeling av grunnrente og andre fellesinntekter?

Professor Kalle Moene innleder om temaet, før vi avslutter med en samtale med fungerende fagsjef i Tankesmien Agenda, Hannah Gitmark.

Back To Top