Kompetanse for fremtiden


Hvordan skal vi sikre at arbeidstakere har kompetansen som kreves for å løse fremtidens utfordringer?

Tankesmien Agenda og Handel og Kontor inviterer til frokostmøte om kompetansereform. 

I dag går vi først på skole, og deretter jobber vi, men framover må vi lære gjennom hele arbeidslivet. Dette gjelder oss alle, og særlig dem som jobber i bransjer i stor endring. Ny teknologi og klima- og miljøutfordringer har allerede satt sitt preg på lønnsomheten og arbeidskraftsbehov i flere bransjer.

Det er bred enighet om at det trengs en kompetansereform i Norge. Men hvordan skal dette organiseres? Og hvem skal betale for at arbeidstakere deltar i utdanning eller på kurs? 

Varehandelen er blant bransjene i stor endring. Nærmest ukentlig kan vi lese om butikker som sliter eller går konkurs. Bransjen sysselsetter 375 000 mennesker, og er den klart største kommersielle næringen i Norge. Utfordringer i varehandelen vil derfor fort ha konsekvenser for norsk sysselsetting og økonomi i helhet. Hvordan kan en kompetansereform for framtida svare på endringene som preger bransjer som varehandelen? 

Tankesmien Agenda vil legge fram et notat om hvordan en kompetansereform kan organiseres med utgangspunkt i det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet. Deretter blir det debatt med deltakere fra arbeidslivets parter og politikere.

Du møter: 
- Bjørn Mietinen, 1. nestleder for Handel og Kontor
- Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke 
Hannah Gitmark fra Tankesmien Agenda er ordstyrer. 

Dørene åpner kl. 07.30 og det serveres frokost før møtet starter kl. 08.00. Velkommen!

Back To Top