Agenda Rådgivning

Agenda Rådgivning er et verdibasert rådgivningsmiljø som jobber med strategi og kommunikasjon. Vårt mål er å bidra til at viktige samfunnsaktører får økt gjennomslag. 

Agenda Rådgivning jobber strategisk både med utvikling av strategier og planer og i det operative arbeidet. Vi har solid bakgrunn fra politikk, organisasjons- og samfunnsliv, offentlige og private virksomheter, og fra kommunikasjonsbyrå. Alle våre rådgivere har hatt ulike lederroller på flere nivå. Vi har lang erfaring med å bistå aktører som trenger kombinasjonen av bred samfunnsforståelse, topplederperspektiv og kommunikasjonsfaglig kompetanse. For å bidra til at tiltak får ønsket effekt, jobber vi alltid med utgangspunkt i kundens mål og verdier. Vi driver ikke lobbyvirksomhet, men setter oppdragsgiverne bedre i stand til å nå sine egne mål. 

Vi er et datterselskap av Tankesmien Agenda, og virksomheten er selvstendig og partipolitisk uavhengig. Vi retter oss først og fremst mot organisasjoner, ideell sektor, fornybare næringer, bærekraftig næringsliv, kulturlivet og arbeidslivets parter. 


Våre kunder

Agenda rådgivning har åpne kundelister. Vi driver ikke lobbyvirksomhet, men setter oppdragsgiverne bedre i stand til å nå sine mål. Vi ønsker å være en samarbeidspartner som tilfører kompetanse og skaper nettverk mellom spennende samfunnsaktører 


Kurs og Tjenester

Agenda Rådgivning tilbyr bistand med strategiutvikling, budskapsutvikling, medietrening, forberedelser og trening til taler og debatter, krisekommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt, møteledelse, utleie av rådgiver i forbindelse med permisjoner o.l., interessentanalyse, posisjonering og prosjektstyring. 

I tillegg holder vi kurs i blant annet myndighetskontakt, taleskriving og mediearbeid.

Vi trekker inn samarbeidspartnere inn i prosjekter etter behov.


ANSATTE

Agenda Rådgivning ble etablert i januar 2018. Vi har høy etisk bevissthet rundt hvilke oppdrag vi tar på oss, god rolleforståelse og gir samarbeidspartnerne våre verdi for pengene.

TONE FOSS ASPEVOLL

Daglig leder

Tone jobber med strategiutvikling, organisasjons- og lederutvikling, posisjonering, myndighetskontakt, krisehåndtering og medietrening. Hun holder en rekke kurs innen lobbyarbeid, taleskriving og mediearbeid. Hun er tidligere leder for kommunikasjon og myndighetskontakt i Barneombudet, informasjonsleder for SVs stortingsgruppe, informasjonssjef i Bellona og journalist og nyhetssjef i Klassekampen. Tone har hovedfag i medievitenskap fra UiB og masterkurs i ledelse fra BI

Kontakt: tone@agendaradgivning.no, 91720267

HILDEGUNN GUTVIK 

Rådgiver

Hildegunn jobber med konsept- og strategiutvikling, kreativt markedsarbeid og operative oppgaver innen kommunikasjon og myndighetskontakt. 

Hildegunn ledet NRK TV-aksjonen i Trondheim, og har bakgrunn fra Kirkens Bymisjon, prosjekter innen sosial byutvikling og som folkevalgt. Hun er lektor i samfunnsfag med mastergrad i sosiolog.

Kontakt:  hildegunn@agendaradgivning.no, 95756426