Agenda RådgivningAgenda Rådgivning er et verdibasert rådgivningsmiljø som jobber med strategi og kommunikasjon. Vårt mål er å bidra til at viktige samfunnsaktører får økt gjennomslag. Vi tilfører kompetanse og skaper nettverk mellom spennende samfunnsaktører.  Våre kunder møter et sterkt fagmiljø med høy integritet. Kunder av Agenda Rådgivning er i godt selskap. 

Agenda Rådgivning jobber strategisk både med utvikling av strategier og planer og i det operative arbeidet. Vi har solid bakgrunn fra politikk, organisasjons- og samfunnsliv, offentlige og private virksomheter, og fra kommunikasjonsbyrå. Alle våre rådgivere har hatt ulike lederroller på flere nivå. Vi har lang erfaring med å bistå aktører som trenger kombinasjonen av bred samfunnsforståelse, topplederperspektiv og kommunikasjonsfaglig kompetanse. For å bidra til at tiltak får ønsket effekt, jobber vi alltid med utgangspunkt i kundens mål og verdier. Vi driver ikke lobbyvirksomhet, men setter oppdragsgiverne bedre i stand til å nå sine egne mål. 

Vi er et datterselskap av Tankesmien Agenda, og virksomheten er selvstendig og partipolitisk uavhengig. Vi retter oss først og fremst mot organisasjoner, ideell sektor, fornybare næringer, bærekraftig næringsliv, kulturlivet og arbeidslivets parter. 


Våre kunder

Agenda rådgivning har åpne kundelister. Vi driver ikke lobbyvirksomhet, men setter oppdragsgiverne bedre i stand til å nå sine mål. Vi ønsker å være en samarbeidspartner som tilfører kompetanse og skaper nettverk mellom spennende samfunnsaktører 


Kurs og Tjenester

Agenda Rådgivning tilbyr bistand med strategiutvikling, budskapsutvikling, medietrening, forberedelser og trening til taler og debatter, krisekommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt, møteledelse, utleie av rådgiver i forbindelse med permisjoner o.l., interessentanalyse, posisjonering og prosjektstyring. 

I tillegg holder vi kurs i blant annet myndighetskontakt, taleskriving og mediearbeid.

Vi trekker inn samarbeidspartnere inn i prosjekter etter behov. Blant disse er Trigger, Los&Co, VON kommunikasjon, Stiftelsen LO Media, Advokatfirmaet Lippestad og Tankesmien Agenda. 


ANSATTE

Agenda Rådgivning ble etablert i januar 2018 og har fire ansatte. Vi har høy etisk bevissthet rundt hvilke oppdrag vi tar på oss, god rolleforståelse og gir samarbeidspartnerne våre verdi for pengene.

MARIT BRANDT LAGØYR

Leder

Marit jobber med strategiutvikling og samfunns- og myndighetskontakt, samt rådgivning av ledere og toppledere – både med hensyn til eierdialog, mediehåndtering, taler og interne forhold i virksomheten. Hun kommer fra kommunikasjonsbyrået Zynk der hun var kundeansvarlig for flere av Zynks større kunder innen offentlig og ideell sektor. Marit har ti års erfaring fra Stortinget, blant annet som personlig rådgiver for partileder og parlamentarisk leder Knut Arild Hareide. Hun har tidligere vært høyskolelektor i engelsk (UiO, OsloMet og Hiof) og medforfatter på læreboken «Access to International English». Marit har vært styreleder i Blå Kors Norge og sitter i styret for Mentor Medier og Lukasstiftelsen. 

Kontakt: marit@agendaradgivning.no, 97712116