Anne-Grete Strøm-Erichsen

Styreleder
Anne-Grete Strøm-Erichsen var statsråd for Arbeiderpartiet i Jens Stoltenbergs regjering fra 2005-2013, der hun var forsvarsminister og helse- og omsorgsminister. Hun var kommunepolitiker i Bergen fra 1987-2005, og har vært både byrådsleder og ordfører. Før hun ble heldagspolitiker i 1995 jobbet hun 20 år i IT-bransjen både i privat og offentlig sektor. Hun er utdannet IT-ingeniør. Fra 2014-2016 var hun Managing Partner i Rud Pedersen Public Affairs Norge. Hun har flere styreverv.


Ida Pinnerød

Styremedlem
Ida Pinnerød er politiker (Ap) og ordfører i Bodø. Hun ble valgt inn i bystyret i Bodø første gang i 2011. Hun har en mastergrad i språk og cand.mag. i samfunnsvitenskapelige fag fra Universitetet i Tromsø og har arbeidet ved Nord universitet siden 2003. Pinnerød ble valgt inn i styret for Bodø Arbeiderparti i januar 2012. Hun er i dag nestleder i styret i Nordland Arbeiderparti og sitter i Arbeiderpartiets landsstyre.


Sturla Johan Stålsett

Styremedlem
Sturla Johan Stålsett er professor og jobber til daglig på MF Vitenskapelig Høyskole. Hans faglige arbeid dreier seg om aktuelle samfunnsutfordringer (etikk, politikk og samfunnsvitenskap), og hvordan religiøs tro og praksis forholder seg til disse (systematisk teologi, diakoni og religionsvitenskap). Han leder p.t. en forskningsgruppe om migrasjon, minoriteter og marginalisering.


Jan Fridthjof Bernt

Styremedlem
Jan Fridthjof er professor  emeritus ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, der han har arbeidet særlig med forvaltningsrett, kommunalrett, helse- og sosialrett og rettsteori. Han har tidligere vært rektor ved Universitetet i Bergen. Han har også vært preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, styreleder for Holbergprisen, styreleder ved Christian Michelsens Institutt og styreleder for etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo.