Ekspertene svarer: Sånn skaper vi et bedre samfunn


Hvordan kan vi bruke koronakrisen til å skape et bedre samfunn med mindre ulikhet og mer rettferdighet? Tankesmien Agenda spør ulike eksperter.

Koronakrisen har rammet økonomien og samfunnet vårt hardt. Mange står uten jobb, sårbare grupper blir mer utsatt og økonomien er i krise. Dette kan likevel vise seg å være et vendepunkt for Norge, en mulighet til å skape et samfunn med mindre ulikhet, mer tillit og mer rettferdighet. For å kunne gjøre det må vi både ta lærdom av situasjonen vi er i, og tenke stort og konkret om fremtiden vi skal skape. Vi må lytte til alle innspill, og finne løsninger i fellesskap. Nå er tiden for progressive løsninger og godt samarbeid. 

Tankesmien Agenda har derfor invitert flere eksperter til å fortelle hvordan de mener vi kan bruke denne krisen til å bygge et bedre samfunn, og hva som er de viktigste lærdommene vi gjør oss nå. 

Vi vil også høre fra dere der ute, dere som opplever krisen på en eller annen måte. Under finner dere derfor et skjema, der du kan gi oss dine innspill.
Gi oss dine innspill! 
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top