Foto: Flickr CC, Miljøpartiet de grønne

Norsk mat


Tankesmien Agenda og AgriAnalyse jobber sammen om prosjektet «Verdien av norsk mat». I den forbindelse er det gjennomført en meningsmåling i befolkningen, for å finne ut hvilke holdninger befolkningen har til ulike sider ved norsk matproduksjon.

Tankesmien Agenda og AgriAnalyse jobber sammen om prosjektet «Verdien av norsk mat». I den forbindelse er det gjennomført en meningsmåling i befolkningen, for å finne ut hvilke holdninger befolkningen har til ulike sider ved norsk matproduksjon.

Les gjerne vårt sammendrag av undersøkelsen, med kommentarer


Se Agendamorgen om norsk mat


Tankesmien Agenda arrangerte frokostmøte norsk mat mandag 4. mai på Kulturhuset i Oslo.  I panelet satt Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet; Knut Storberget, landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet; Joacim Lund, journalist i Aftenposten; Unni Kjærnes, seniorforsker på Statens institutt for forbruksforsikring (SIFO). 


Beskrivelse av prosjektet


Landbruket leverer goder utover ren matproduksjon. Disse omtales ofte som kollektive goder, eller landbrukets multifunksjonalitet. Dette dreier seg om kulturlandskap, levende bygder, matsikkerhet med mer. Norske råvarer, og politikken som er innrettet for å ivareta produksjonen av disse råvarene, danner også grunnlag for mye av næringsmiddelindustrien i distriktene og bidrar dermed positivt til sysselsetting og bosetting i distriktene.

Samtidig er det ikke bare positive ringvirkninger av matproduksjon. Landbruk er en biologisk næring, og det er umulig å produsere mat helt uten klimautslipp. Internasjonalt er husdyrproduksjonene en betydelig kilde til verdens samlede utslipp av klimagasser. Andre problemområder er erosjon, avrenning og bruk av antibiotika i landbruket. Norske matprodusenter har også rammevilkår som medfører kostnader, både for forbrukerne og staten. Spørsmålet er da om forbrukerne og velgerne føler de får nok igjen for det de betaler for maten.

Prosjektet «Verdien av norsk mat» skal resultere i en sluttrapport. Denne delrapporten er en presentasjon av hovedfunnene i en spørreundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI.


Samarbeid mellom ulike aktører


Prosjektet er finansiert av Felleskjøpet Agri, NorgesGruppen og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)/LO. Bakgrunnen for den brede finansieringen er at det norske jordbruket består av en komplett verdikjede fra jord til bord, og aktører fra hele verdikjeden mener at den jordbrukspolitiske debatten bør stå høyt på den politiske dagsorden.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top