|

På vei mot Downton Abbey?


I framtida er det ikke de som har skapt noe som vil være de rikeste, men de som har arvet noe. Slik blir forskjellene større og sosial ulikhet enda mer fastlåst. I dag skriver jeg i Aftenposten om hvordan vi ser at forskjellene mellom mennesker øker i verdens i-land, som blant annet belyses i økonomen Thomas Pikettys nye bok. Den viser også hvordan alle rammes når forskjellene blir for store. Ikke bare dem som har minst, men også dem som har mest, og ikke minst for flertallet i midten. Sammenlignet med de fleste andre land er forskjellene fortsatt små i Norge, men trenden er entydig også her hjemme. Høyre og Frp-regjeringens store engasjement for å redusere skattene til dem som har mest fra før er skritt i helt feil retning, hvis målet er et samfunn uten store forskjeller mellom folk. Samtidig mener jeg at heller ikke sentrum-venstre-partiene i Norge er bevisste nok denne utfordringen. Skal vi ha et Norge preget av like muligheter, et robust næringsliv og muligheter for at alle skal lykkes trenger vi et sentrum-venstre som løfter debatten om ulikhet høyere enn nå. Vi trenger nye forslag og ny politikk for å løse en utfordring som sakte kommer nærmere. Agenda skal bidra hele veien. Fordi Downton Abbey gjør seg best på TV Du kan lese kronikken på Aftenposten.no. Har du ideer til hvordan vi kan møte utviklingen her hjemme håper jeg du bidrar i kommentarfeltet under.
Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top