Foto: FlickrCC, Silje R. Kampesæter, aktivioslo.no

Prinsipper for et godt skattesystem


Mindre skatt på arbeid og mer på personlig­ eiendom vil ruste Norge for fremtiden. Les hovedlinjene i det Tankesmien Agenda mener vil være et bedre skattesystem.

Les hele notatet ved å trykke på denne linken

Skatteinntektene finansierer velferdstjenestene våre i dag og investeringer for framtida. Vi nyter for eksempel alle godt av tidligere skattebetaleres investeringer i jernbaner, flyplasser, sykehus, bredbånd, rettstat og forsvar. Dette er ting vi ikke kan kjøpe hver for oss. Skal vi få det til må alle bidra.

Skattesystemet kan også sikre en jevn fordeling. Et svært viktig mål for vårt skattesystem har i mange år vært å hindre utvikling av et samfunn med store forskjeller. Progressive skatter tilsier at de som har mest bidrar mest. Velferdsstaten sikrer at alle har tilgang på god utdanning, helsetilbud og økonomiske sikkerhetsnett.

Fordelingstanken er begrunnet både i rettferdighet og effektivitet. En frisk og utdannet befolkning, et trygt arbeidsliv og god infrastruktur er avgjørende for vekst og produktivitet i økonomien.

Et skattesystem må også være enkelt og effektivt. Skatt påvirker adferd og skattens vridningseffekter kan ha uønskede konsekvenser i økonomien. Målet om inntekter (proveny) og fordeling må derfor alltid veies opp mot andre hensyn for å sikre best mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Så langt har man i Norge greid å gjøre begge deler: Vi er blant de land i verden som har minst inntektsforskjeller. Samtidig har vi hatt en sterk økonomisk vekst. Stadig mer forskning viser at disse to elementene gjensidig forsterker hverandre.

Norge har i dag et samlet skattetrykk på om lag 42 prosent av BNP. Dette er lavere enn Danmark og Sverige, og noe høyere enn gjennomsnittet i OECD. Det er ingen grunn til å senke skattenivået i Norge med tanke på de mange viktige utfordringene vi står overfor, som en stadig eldre befolkning og behov for store omstillinger for å redusere klimautslippene.

Det er heller ikke et krav fra befolkningen. En meningsmåling utført av tankesmien Agenda i oktober 2014 viser at 54 prosent av befolkningen synes skattenivået i Norge er passe. Ti prosent mener vi kan betale mer.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top