Foto: Utenriksminister Børge Brende på Noradkonferansen (foto: Flickr CC, Norad)|

Prioriteringar i utviklingspolitikken


Det norske bistandsbudsjettet er på over 30 milliarder kroner. Kva skal Norge gjere meir av, og kva skal kuttast ut?

Notatet les du i sin heilhet her ved å trykke på linken

Det norske bistandsbudsjettet er på over 30 milliarder krone, og utgjorde i 2014 0,99 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt. Bistandsmidlane er spreidd over veldig mange prosjekt i 116 land (2014) verden over – faktisk meir enn 5000 prosjekt. Mykje av bistandsbudsjettet vert prega av kortsiktige, sprikande og urealistiske mål som ikkje vert følgd godt nok opp og som ikkje forvaltast på ein god nok måte. Norsk bistand går prosjekt og institusjonar i land i alle verdsdelar. Det er brei semje om at vi i større grad må velje – og velje noko bort. Men kva? Og kvifor?

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top