Ungdommer bruker mellom 217 og 367 minutter på Internett om dagen. Illustrasjonsbilde (foto: Flickr CC, Porsche Brosseau)|Ungdommer bruker mellom 217 og 367 minutter på Internett om dagen. Illustrasjonsbilde (foto: Flickr CC, Chase N.)

Radikale på nett


Radikalisering på nett er en omfattende trend i rask utvikling. Med dette notatet ønsker Tankesmien Agenda å vise både omfanget av og alvoret i problemet, samt drøfte nødvendige tiltak.

Notatet kan leses i sin helhet ved å klikke på denne linken


Sammendrag


Regjeringen la i juni 2014 frem en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og peker på radikalisering via internett og sosiale medier som en viktig problemstilling. Men tiltakene på dette området har vært begrenset. Status på fremdrift ble sist gjort i juni og avdekker lite konkrete tiltak når det kommer til motarbeiding av ekstremisme og forebygging av radikalisering over nett. Følgelig mangler veiledningen som gis til skolepersonell, kommunepersonell og foreldre, substans på dette feltet. Nettsamfunn legger til rette for at ekstreme holdninger kan forsterkes til det voldelige, men på politisk nivå snakkes det for lite om hvordan nettet brukes av ekstreme aktører og terrororganisasjoner. Noe av årsaken er selvfølgelig volumet av innhold som ligger ute, som gjør det vanskelig for myndighetene å etterforske og forebygge at virtuelle kanaler misbrukes, samtidig som det er utfordrende å forske og kartlegge aktiviteten på virtuelle arenaer. Innsatsen på nettet må trappes opp, parallelt med at tiltak som sikter på å motarbeide sosial marginalisering må styrkes. For vi vet at marginalisering og utenforskap høyner risikoen for radikalisering og ekstremisme.

Effektiv og langsiktig forebygging krever godt holdningsarbeid, opplæring i nettbruk og kildekritikk, samt opplysning om lovverket blant unge. Formålet med dette notatet er todelt. For det første ønsker vi å øke kunnskap og bevissthet om den enorme mengden hatkommunikasjon som finnes på nett, fordi dette bidrar til polarisering og kan inspirere til vold. For det andre drøfter vi tiltak. For å kunne møte utfordringene må det nødvendigvis forskes mer på nettradikalisering og ekstremisme, og lovverket må tydeliggjøres.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top