Søk Agenda-akademiet 2020


Fristen for å sende inn søknad for våren er 10. desember 2019
Samfunnet står overfor en rekke endringer, utfordringer og store oppgaver. Hva kan løses med politikk og hvordan? 

Vi lever i en ustabil tid på den internasjonale arenaen der maktbalansen endres. USA styres av en populistisk og korttenkt leder og handelskrig er på nytt blitt en aktuell problemstilling. Kinas økonomi vokser raskest i verden. Verden skal gjennom en omstilling til en grønn økonomi. Europa preges av en bølge av populisme og sterke motkrefter til liberale demokratiske verdier. 

Også her hjemme står vi overfor store og utfordrende spørsmål som blir viktigere i tida som kommer. Hvordan sikrer vi et organisert og trygt arbeidsliv for alle? Hva er egentlig rettferdig fordeling og hvordan forener man frihet og fellesskap? Hvordan skal vi sørge for vekst, deltakelse og velferd i framtida også? Hvilken plass bør Norge ta i verden? 

Vi arrangerer Agenda-akademiet for samfunnsengasjerte, unge mennesker mellom 20 og 35 år, for syvende gang våren 2020. Det blir fire tematiske helgesamlinger der vi blant annet vil diskutere demokrati, ulikhet, velferdsstat, arbeidsliv, næringsliv og internasjonale forhold. Som deltaker får du møte en rekke interessante foredragsholdere fra politikken, akademia, næringslivet og organisasjonslivet. I tillegg får du øvelse i å delta i samfunnsdebatten.

Praktisk informasjon

Samlingene vil foregå i Oslo og omegn følgende datoer i 2019: 

Samling 1: 1. og 2. februar
Samling 2: 29. februar og 1. mars 
Samling 3: 28. og 29. mars 
Samling 4: 25. og 26. april 

Den siste helgen er med overnatting (på Utøya) og har tidlig avreise fra Oslo lørdag morgen og hjemreise søndag ettermiddag. De tre andre helgene er det program fra ca. kl. 09.00 til 17.00 begge dager, samt middag/sosialt samvær lørdag kveld. 

Akademiet har en egenandel på 1200 kroner. Vi dekker overnatting, mat og pensum.

Av deg forventer vi at du stiller presis og forberedt til alle samlingene, og at du bidrar aktivt i diskusjoner og gruppearbeid underveis. Du vil få utdelt pensum til hver samling og få oppfølging og tilbakemelding underveis på praktiske oppgaver.

Slik søker du

Interessert?  Send søknad og CV med informasjon om deg selv og hvorfor du søker på akademiet til akademi@tankesmienagenda.no innen 10. desember 2019. 

Fremgangsmåte: Søknad og CV sendes i ett dokument (pdf med ditt navn i dokumentnavnet). Øverst i søknaden skriver du navn, alder, yrke, utdanning og hvor du kommer fra og bor. 

Frist: 10. desember. Vi besvarer søknadene før jul.

Spørsmål eller hjelp med å søke? 

 Ta kontakt med Tiril (tiril@tankesmienagenda.no) eller Axel (axel@tankesmienagenda.no). Vi ser frem til å høre fra deg!

Hva mener tidligere deltagere? 

«En fantastisk møteplass, fantastisk påfyll og en oppvåkning. Det jeg elsker aller mest er at jeg blir fremtidsoptimist mens jeg får alle dystopiene forklart» - Goran Obad, alumn våren 2018 

«Agenda-akademiet har vært en utrolig lærerik opplevelse, i tillegg til en unik mulighet til å møte samfunnsengasjerte mennesker med vidt forskjellig bakgrunn. Vi har diskutert aktuelle problemstillinger om ulikhet, rettferdighet, arbeidsliv og økonomi med de fremste forskerne og samfunnsdebattantene i Norge» – Fredrick Tønsvoll Mortvedt, alumn høst 2017». 

 «Agenda-akademiet var enda mer givende enn jeg hadde trodd da jeg søkte! Deltakerne og foredragsholderne har utfordret meg og mine meninger – og jeg tror jeg har utfordret noen av deres standpunkter også» – Martine Melgård, alumn vår 2017. 

«På Agenda-akademiet var det fokus på utfordringer i vår tid. I tillegg til et veldig godt program, ligger styrken i sammensetningen av folk med ulik erfaring og utgangspunkt, som gjennom diskusjoner kan lære av og inspirere hverandre. Jeg sitter igjen med mange nye perspektiver» – Hildegunn Gutvik, alumn høst 2017

«Jeg hadde forventet å møte en tropp ungdomspolitikere, men deltakerne viste seg å være en god blanding høykompetente folk fra kultursektoren, næringslivet, media og forvaltningen – en veldig positiv overraskelse» – Rasmus H. Sandvik, alumn vår 2017. 

«En super plass for meningsbrytning, politikkutforming og ikke minst for oppdatert innsikt i viktige samfunnsspørsmål» – Henrik Thorgersen Tveter, alumn høsten 2017

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top