|

Sosial mobilitet


Også i Norge påvirkes våre muligheter av hvordan vi vokser opp. Utdanningsnivå går i arv, fattigdom går i arv og trygd går i arv.

Les notatet i sin helhet ved å klikke på denne linken

Folkebiblioteket er en uutnyttet ressurs i arbeidet med å sikre alle like muligheter. De har et gratis tilbud og er tilgjengelig for de fleste, og har derfor en mangfoldig brukergruppe. Bibliotekene er et uforpliktende lavterskeltilbud og har verken en religiøs eller politisk agenda. Det gir en unik posisjon for å løse noen av utfordringene vi står ovenfor. Vi blir med tiden både mer flerkulturelle og mer digitale. Det vil øke utfordringen med sosiale forskjeller. Flere studier tyder på at investeringer i folkebibliotekene er lønnsomme. Men de siste årene har kulturens grasrottilbud, og spesielt bibliotekene, blitt kraftig nedprioritert. Bibliotekene er allerede her. De både kan, og vil mange steder romme mer. Det er dermed en effektiv måte å håndtere økende mangfold og ulikhet.

Skal bibliotekene bidra mer enn i dag, må de prioriteres i større grad enn i dag. Det må settes av mer ressurser, og en høyere og mer selvstendig plassering i kommunal administrasjon.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top