Foto: Arnstein Rønning, FlickrCC

Verdiskaping i Nord-Norge


Tankesmien Agenda har laget et politisk veikart for Nord-Norge. Les hele rapporten her!

Agenda Nord-Norge har utfordret Tankesmien Agenda til å lage et politisk veikart for Nord-Norge. I dette korte notatet vil vi presentere våre anbefalinger for en politikk som kan bidra til økt verdiskaping i nord, og samtidig møte framtidas behov.

Les hele notatet ved å klikke på denne linken

Rapporten har tatt utgangspunkt i kartlagt potensial slik det fremgår i en rapport fra Menon Business Economics og Kunnskapsparken Bodø i 2014 .

Tankesmien Agenda har gjennomført intervjuer med aktører fra ulike næringer og enkeltbedrifter i regionen, akademia, interesseorganisasjoner og stortingsrepresentanter. Vi har vært på bedriftsbesøk i Nord-Norge, og gjennomført workshop med deltakere fra næringslivet, forskningsmiljø og offentlig sektor. På bakgrunn av dette har vi konsentrert vårt politiske veikart om noen få foreslåtte tiltak som er a) av avgjørende betydning for regionens verdiskaping, og b) politisk gjennomførbare og realistiske.

Spørsmål angående notatet kan rettes til rådgiver Sigrid Hagerup Melhuus.

Forrige
Norge trenger friske tanker og ideer
Back To Top