Hopp til hovedinnhold

Lærdommer fra koronakrisen

Koronaviruset illustrert

Høsten og vinteren 2019 samarbeidet Tankesmien Agenda med flere forbund i LO om en utredning av vår felles totalberedskap. Rapporten ble lansert i mars 2020 og pekte på flere mangler: Utilstrekkelig samvirke mellom etater, oppsplitting av kritiske oppgaver og sentralisering av blant annet helse og politi gjør oss sårbare.

Kort tid etterpå traff koronakrisen oss. Vår kriseberedskap ble satt på prøve. Selv om pandemi lenge har vært en varslet krise var det få eller ingen som forutså kombinasjonen av problemer et virus kunne utløse, farten i den globale spredningen og utfordringene i vår egen beredskap.

Vi har mange fordeler i Norge i en slik situasjon: et sterkt offentlig helsevesen, et sikkerhetsnett for dem som mister jobben, og sterke fellesskap med høy tillit til myndighetene. Samtidig har krisen blottlagt utfordringer knyttet til beholdning og innkjøp av smittevernsutstyr og legemidler, den har rammet økonomien hardt, og ikke minst: noen betalte en langt høyere pris enn andre da store deler av samfunnet vårt ble stengt ned. Mangler i smittevernberedskap som ble påpekt både etter SARS og svineinfluensaepidemiene hadde ikke blitt fulgt opp.

Ulike land har håndtert smittevern og tiltak svært ulikt, og ingen har fasit. På sikt vil det bli nødvendig å se tilbake og lære av det vi har gjennomlevd, slik at vi kan være bedre rustet neste gang.

Når regjeringen skal evaluere håndteringen av denne krisen, er arbeidstakernes organisasjoner ikke invitert inn. Denne rapporten er derfor et nødvendig tilskudd til debatten. Rapporten bygger på ulike kartlegginger og analyser av hva vi visste, erfaringer fra hvordan vi håndterte krisen da den rammet, og trekker lærdom for hvordan vi kan være bedre forberedt neste gang en krise inntreffer. Gjennom arbeidet har vi innhentet perspektiver fra medlemmer og tillitsvalgte i en rekke forbund i LO om deres helt unike erfaringer i førstelinjen av vår kriseberedskap.

Publisert: . Sist oppdatert: .

Bli Agendapartner

Vi trenger deg for å løfte debatten

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Mange mennesker som sitter i et rom og lytter til et foredrag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Unngå å gå glipp av noe! Få de siste oppdateringene fra oss rett i innboksen din.