Hopp til hovedinnhold

Acer-debatten

Strømmaster i solnedgang

Hvorfor skapte ACER så mye uro? Hva var de viktigste innvendingene, og kunne de vært bedre håndtert? Hva kan vil lære av ACER-saken? Dette Agenda-notatet skal først og fremst bidra til å rydde i det som ble en svært kompleks debatt. For før det er ryddet i debatten, er det vanskelig å si noe om hvordan man skal finne politiske løsninger.

Debatten hadde to hovedspor: Det konstitusjonelle sporet som handlet om overnasjonale byråer og myndighetsoverføring, og energi- og klimasporet som handlet om hvordan Norge best skal utnytte fornybar energi til klimaomstilling. De to sporene forenes i spørsmålet om ytterligere integrasjon av det europeiske energimarkedet.

Politisk ble tredje energimarkedspakke og ACER-forordningen til slutt vedtatt innlemmet i EØS-avtalen av Stortinget, men med betingelser for norsk deltakelse. Denne måten å sette betingelser for innlemming av europeisk politikk i Norge, kan også gjøres oftere på andre området. Både prosessen og resultatet ville imidlertid tjent på å omfatte flere, og begynne tidligere. Det gjelder også for mange andre spørsmål der EØS rammer inn norsk politikk.

Dette notatet er skrevet av Anne Therese Gullberg, i samarbeid med Tankesmien Agenda, vinteren 2019. Forfatteren står ansvarlig for alle eventuelle feil og mangler i dokumentet. Ta gjerne kontakt dersom du finner slike. Tankesmien Agenda vil rette en stor takk til som har tatt seg tid til å svare på faglige spørsmål og utfordringer underveis.

Publisert:

Bli Agendapartner

Vi trenger deg for å løfte debatten

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Mange mennesker som sitter i et rom og lytter til et foredrag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Unngå å gå glipp av noe! Få de siste oppdateringene fra oss rett i innboksen din.