Hopp til hovedinnhold

Agenda-notat om digital sårbarhet

Bilde av grønne algoritmer

Stadig mer av livene våre digitaliseres. Dette gjelder også de grunnleggende strukturene i samfunnet. I hverdagen er vi avhengig av komplekse digitale systemer for å kommunisere med hverandre, kjøpe varer og tjenester, få tilgang på informasjon. Jobbene våre blir digitalisert, med digitale styringssystemer, utstyr koblet til internett, satellittbasert navigasjon. I offentlig sektor er saksbehandlingen digital, med skybaserte løsninger for programvare og arkivering i stadig utbredelse. Også beredskapsaktørene er fundamentalt avhengig av blant annet infrastruktur for elektronisk kommunikasjon og en stabil tilgang på kraft.

Med en sammenpresset lønnsstruktur og et høyt lønnsgulv tas digitale løsninger i bruk raskere på norske arbeidsplasser enn i andre land, og Norge er i verdenstoppen på bruk av IKT. Det øker produktivitet og innovasjonsevne i både offentlig og privat sektor, men gjør også at arbeidet for å begrense digital sårbarhet blir en stadig viktigere del av totalberedskapen og det samlede beredskapsarbeidet.

Dette notatet peker på to overordnede trender innen digitalisering som også gjør oss sårbare. For det første blir stadig mer av livene våre og de grunnleggende strukturene i samfunnet fundamentalt avhengig av digitale løsninger. For det andre preges digitaliseringen av en økende kompleksitet, avhengighet mellom funksjoner, lange verdikjeder og tjenesteutsetting. Denne kompleksiteten gjør det svært vanskelig å få oversikt over hvilke sårbarheter som finner, og dessuten at sårbarheter ett sted i verdikjeden lett forplanter seg.

Publisert:

Bli Agendapartner

Vi trenger deg for å løfte debatten

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Mange mennesker som sitter i et rom og lytter til et foredrag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Unngå å gå glipp av noe! Få de siste oppdateringene fra oss rett i innboksen din.