Hopp til hovedinnhold

Fagforeninger som integreringsarena i polariseringens tid

Menn med hjelm og refleksvest ser utover en byggeplass.

Dette notatet belyser det organiserte arbeidslivets rolle som motvekt mot polarisering og mistillit. Vi undersøker også utfordringene lav organiseringsgrad kan ha for den norske modellen - spesielt i lys av tendensene til økende segregering i arbeidslivet. Basert på allerede eksisterende forskning og våre egne intervjuer med tillitsvalgte og andre relevante aktører, forsøker vi å forklare hvorfor innvandrere er lavere fagorganisert enn befolkningen forøvrig.

Den viktigste forklaringen synes å være at innvandrere jobber i større grad enn befolkningen forøvrig i bransjer der organisasjonsgraden allerede er lav. Kort botid, løs tilknytning til arbeidslivet og Norge, manglende tradisjoner for den type interessefellesskap er andre mulige faktorer som drøftes i notatet. Den gode nyheten er at strukturelle forhold mister betydning i møte med godt og offensivt rekrutteringsarbeid på de enkelte arbeidsplassene. De klubbene som lykkes best med rekruttering er de som skaper de sterkeste fellesskapene på arbeidsplassen sin.

Erfaringene med rekruttering fra Parats tillitsvalgte fungere som et bakteppe for våre analyser og anbefalinger. Prosjektet er et samarbeid mellom Tankesmien Agenda og arbeidstakerorganisasjon Parat, som er tilsluttet YS.

Publisert:

Bli Agendapartner

Vi trenger deg for å løfte debatten

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Mange mennesker som sitter i et rom og lytter til et foredrag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Unngå å gå glipp av noe! Få de siste oppdateringene fra oss rett i innboksen din.