Hopp til hovedinnhold

Fire samfunnsoppdrag for rettferdig grønn vekst

solnedgang med horisont

Korona-pandemien og oljeprisfallet som rammet Norge i 2020 har skapt store utfordringer for økonomi og næringsliv. Men norsk økonomi stod foran en stor omstilling også før korona, med klimagassutslipp som over lang tid har gått for sakte ned mot 2030, økende sentralisering og økonomisk ulikhet, og bruk av naturressurser som ikke er bærekraftig.

Dagens passive næringspolitikk er utilstrekkelig i møte med disse utfordringene. Dette notatet foreslår fire konkrete og ambisiøse samfunnsoppdrag som kan bidra til at norsk økonomi blir mer grønn og rettferdig, og at utvikling mot mer bærekraftig vekst går fortere. De fire gjelder forskjellige næringer som både på kort og lang tid kan gi vekst og arbeidsplasser i ulike deler av landet fram mot 2030. Vi tar til orde for at disse samfunnsoppdragene må utformes som forpliktende avtaler mellom myndighetene og næringslivet, og involvere partene i arbeidslivet i oppfølging av fremdrift.

Notatet er et resultat av samarbeid mellom Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet), Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Senterpartiet), Kari Elisabeth Kaski (Sosialistisk Venstreparti) og Per Espen Stoknes (Miljøpartiet de Grønne). Tankesmien Agenda har fungert som sekretariat, der Trygve Svensson, Sigrid Hagerup Melhuus og Sigrun Aasland deltok i arbeidet.

Publisert: . Sist oppdatert: .

Bli Agendapartner

Vi trenger deg for å løfte debatten

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Mange mennesker som sitter i et rom og lytter til et foredrag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Unngå å gå glipp av noe! Få de siste oppdateringene fra oss rett i innboksen din.