Hopp til hovedinnhold

Lønnsomme investeringer i fellesskap

konturen av en vennegjeng i solnedgang

Et velfungerende næringsliv forutsetter infrastruktur, reguleringer, et regulert kapitalmarked, trygghet for eiendom og kompetent og frisk arbeidskraft. Alt dette er ting som fellesskapet sørger for. Dette notatet utforsker betydningen av en sterk velferdsstat.

Bak hver vellykket bedrift og menneske står et offentlig system som har bidratt til suksessen.

I boka «Utbryterne» skriver Malcolm Gladwell (Gladwell, 2008) om en rekke kjente personer som vi umiddelbart tenker har bygget seg selv opp fra ingenting: gjennom rått talent og hardt arbeid. Så viser han hvordan det absolutt ikke var slik: Alle har til felles at de ble hjulpet frem av sine omgivelser: de ble født på et heldig tidspunkt eller de hadde tilgang på muligheter og ressurser som løftet dem, faktorer de ikke selv kunne påvirket. I den amerikanske presidentvalgkampen i 2012 uttalte Barack Obama den etter hvert berømte setningen «If you´ve got a business, you didn´t build that», inspirert av en tale fra senator Elizabeth Warren.

Poenget deres er dette: Et velfungerende næringsliv forutsetter infrastruktur, reguleringer, et regulert kapitalmarked, trygghet for eiendom og kompetent arbeidskraft med god helse. Alt dette er ting som fellesskapet sørger for.

Norsk økonomi har høy produktivitet, et høyere skattenivå enn mange andre land og en omfattende velferdsstat. Denne «nordiske supermodellen» er nærmere beskrevet blant annet i prosjektet NordMod (Fafo, 2014) og består av tre komponenter: et organisert arbeidsliv med kollektiv lønnsdannelse, en sterk velferdsstat og en åpen økonomi med mål om full sysselsetting. Den nordiske modellen har gitt oss en godt utdannet og produktiv befolkning og et omstillingsdyktig næringsliv.

I den offentlige debatten blir skattereduksjoner gjerne trukket frem som nødvendige for å skape vekst. Det er riktig at skatter kan påvirke etterspørselen i økonomien, redusere arbeidstilbudet og vri investeringsbeslutninger. Imidlertid er det lite som tyder på at skattekutt til de som har mest fra før stimulerer økonomien nevneverdig. Det vi imidlertid vet er at slike kutt bidrar til å øke forskjellene. Da er det viktig at vi har med oss følgende viktige poeng: God fordeling er også vekstfremmende. OECD anslår at de økonomiske forskjellene i Norge har redusert veksten med hele ni prosentpoeng siden 90-tallet (OECD, 2014).

Skatt er en måte å fordele og anvende ressurser i økonomien. Inntektene sikrer at samfunnsstrukturene våre fungerer, at vi får de velferdstjenestene vi har behov for, og bidrar til investeringer for framtida. Og de samme investeringene er vekstfremmende. Alt det som trengs for å sikre levende bedrifter og verdiskaping er avhengig av skatteinntekter: en frisk og høyt utdannet befolkning, sterke institusjoner og god infrastruktur. Det er altså ingen motsetning mellom et relativt høyt skattenivå og høy vekst i økonomien. 

I tillegg til å legge til rette for verdiskaping, kan myndigheter også være drivkraft i verdiskaping, altså fungere som en entreprenør. Moderne økonomisk historie er full av eksempler på teknologi som har blitt utviklet og bragt til markedet gjennom langsiktige og strategiske offentlige investeringer.

Publisert: . Sist oppdatert: .

Bli Agendapartner

Vi trenger deg for å løfte debatten

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Mange mennesker som sitter i et rom og lytter til et foredrag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Unngå å gå glipp av noe! Få de siste oppdateringene fra oss rett i innboksen din.