Hopp til hovedinnhold

Mer eller mindre privatisering av velferd? Om befolkningens syn på private velferdstjenester

to helsearbeidere som opererer en pasient

Dette notatet tar for seg befolkningens holdninger til privatisering. Utgangspunktet for notatet er en ny undersøkelse, gjennomført i juni 2023 av Respons Analyse på vegne av Tankesmien Agenda. Undersøkelsen tar for seg barnehage, barnevern, eldreomsorg, helse og skole.

Overordnet viser tallene at folk er skeptiske til økt privatisering av velferd:

  1. Et stort flertall ønsker ikke ytterligere privatisering av velferden.
  2. Det vanligste synet er at privatisering og kommersialisering av velferd har gått for langt og andelen private kommersielle barnehager, barnevern, eldreomsorg og helse, samt privatskoler bør ned.
  3. Andelen som vil redusere privatiseringen er større enn andelen som vil at det skal være som i dag, som igjen er større enn andelen som vil øke privatiseringen.

Notatet går også gjennom noen tidligere undersøkelser om privatisering. Utviklingen er at skepsisen mot konkurranseutsetting har økt noe det siste tiåret. Videre har det blitt betraktelig færre enn for 20 år siden som mener at offentlige oppgaver løses bedre og billigere ved å privatiseres.

Publisert:

Bli Agendapartner

Vi trenger deg for å løfte debatten

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Mange mennesker som sitter i et rom og lytter til et foredrag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Unngå å gå glipp av noe! Få de siste oppdateringene fra oss rett i innboksen din.