Hopp til hovedinnhold

Totalberedskap og en mer uforutsigbar natur

Isbre som har smeltet i havet

Kloden blir stadig varmere. Dette vil føre til at værforholdene endrer seg i Norge og at naturrelaterte krisehendelser blir vanligere. I dette notatet går vi gjennom hva forskningen forteller om trender for klimarelaterte naturhendelser i Norge, og kommer med forslag til en styrket beredskap med utgangspunkt i dette.

Det overordnede bildet fra forskningen er at nedbørsmengden i Norge vil fortsette å øke, og vi får hyppigere ekstremnedbør. Vi får flere og større regnflommer, stigende havnivå og flere jord-, flom- og sørpeskred. Naturen er mer uforutsigbar enn før, og nye krisesituasjoner vil oppstå nye steder.

En konsekvens av dette er at det blir viktigere å styrke beredskapsapparatet.

For det første, når det er vanskeligere å forutse hvor naturhendelser oppstår og hendelsene er hyppigere, blir det viktigere med tilstrekkelig desentralisert beredskapskapasitet.

En annen konsekvens er at samvirke og helhetstenkning i beredskapen blir viktigere enn før. Med hyppigere og kraftigere naturhendelser blir det enda mer presserende å få det beste ut av de beredskapsressursene vi har, og motvirke de vedvarende utfordringene med silotenkning.

For det tredje kan investeringer i vedlikehold og forebygging spare mer penger enn før, samtidig som dette en er kostbart på kort sikt og ofte vanskelig å prioritere over synligere og målbare resultater.

Notatet foreslår en tiltakspakke for hvert av disse områdene.

Publisert:

Bli Agendapartner

Vi trenger deg for å løfte debatten

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Mange mennesker som sitter i et rom og lytter til et foredrag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Unngå å gå glipp av noe! Få de siste oppdateringene fra oss rett i innboksen din.