Hopp til hovedinnhold

ACER-debatten

høyspentsmaster

Norge har siden EØS-avtalen ble inngått, innlemmet en rekke rettsakter på energi- og klimaområdet, og dette har i liten grad skapt debatt i Norge.

Høsten 2017 ble tredje energimarkedsmarkedspakke lagt frem for Stortinget, og som vi vil se eksploderte debatten i mars 2018. Fra under 50 saker de første ukene i januar, nådde debatten et høydepunkt de siste ukene i mars, med 800-900 treff per uke.

Hvorfor skapte ACER så mye uro? Hva var de viktigste innvendingene, og kunne de vært bedre håndtert? Hva kan vil lære av ACER-saken? Dette Agenda-notatet skal først og fremst bidra til å rydde i det som ble en svært kompleks debatt. For før det er ryddet i debatten, er det vanskelig å si noe om hvordan man skal finne politiske løsninger.

Debatten hadde to hovedspor: Det konstitusjonelle sporet som handlet om overnasjonale byråer og myndighetsoverføring, og energi- og klimasporet som handlet om hvordan Norge best skal utnytte fornybar energi til klimaomstilling. De to sporene forenes i spørsmålet om ytterligere integrasjon av det europeiske energimarkedet.

Politisk ble tredje energimarkedspakke og ACER-forordningen til slutt vedtatt innlemmet i EØS-avtalen av Stortinget, men med betingelser for norsk deltakelse. Denne måten å sette betingelser for innlemming av europeisk politikk i Norge, kan også gjøres oftere på andre området. Både prosessen og resultatet ville imidlertid tjent på å omfatte flere, og begynne tidligere. Det gjelder også for mange andre spørsmål der EØS rammer inn norsk politikk.

Publisert:

Bli Agendapartner

Vi trenger deg for å løfte debatten

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Mange mennesker som sitter i et rom og lytter til et foredrag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Unngå å gå glipp av noe! Få de siste oppdateringene fra oss rett i innboksen din.