Hopp til hovedinnhold

Hvem skal lage velferden?

Sykehusseng og medisinsk utstyr med en stol ved siden av. Døren til rommet med sengen er åpent.

Debatten om hvem som skal levere velferdstjenester som barnehager, barnevern, helse og omsorg, har gått høyt de siste årene. God lønnsomhet hos leverandører av barnehage, asylmottak og andre velferdsoppgaver har fått mange til å stille spørsmål ved om dette er en hensiktsmessig måte å organisere offentlige tjenester på.

Mange spør seg også om det er rimelig at knappe offentlige penger skal ende opp i store overskudd i internasjonale kommersielle selskaper, og om slike overskudd kan undergrave langsiktig vilje til å finansiere felles oppgaver over skatteseddelen. Til tider har debatten også handlet om hva det er riktig å tjene penger på.

Debatten om velferdstjenester handler aller mest om hva som er mest effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Svaret på dette vil i noen grad avhenge av verdisyn og ideologisk grunnsyn. Likevel er det viktig at de samme spørsmålene også undersøkes på bakgrunn av erfaringer, og med kunnskap om økonomi, organisasjon og forvaltning.

Vår analyse handler i hovedsak om hvor godt markedet for denne typen velferdstjenester fungerer, og om hvilke løsninger som gir mest kvalitet for pengene.

Mye er sagt og skrevet om private velferdstjenester. Dette notatet gaper ikke over hele feltet, men avgrenser seg til en kort historisk gjennomgang, og deretter en drøfting av særlig begrepene valgfrihet og konkurranse på velferdsområdet.

Publisert:

Bli Agendapartner

Vi trenger deg for å løfte debatten

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Mange mennesker som sitter i et rom og lytter til et foredrag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Unngå å gå glipp av noe! Få de siste oppdateringene fra oss rett i innboksen din.