Hopp til hovedinnhold

Tillitsreform på norsk

bygning og himmel

De offentlige oppgavene blir stadig mer komplekse og krever nye arbeidsformer og samarbeid. I dette notatet synliggjør vi behovet for en tillitsreform i Norge. Tillitsbasert styring og ledelse tar utgangspunkt i samfunnsoppdraget og innbyggernes behov og gir ansatte tillit og rom for faglig skjønn. Målet er å redusere unødvendig byråkrati, detaljstyring og tidstyver i offentlig sektor.

Vi ser nærmere på hvordan tillitsreform har blitt diskutert og forstått i våre to naboland, Sverige og Danmark, og oppsummere noen læringspunkter:

  • Unngå tidkrevende og omfattende utredninger
  • Finne sektorvise løsninger, ikke en reform som passer alle steder
  • Det må legges opp til følgeforskning og en systematisk evaluering av tiltak og piloter som prøver ut tillitsbasert styring og ledelse
  • Tillitsreform hverken kan eller bør reduseres til et spørsmål om ledelse, men omfatter organisering og forvaltningspolitiske spørsmål

Vi har spesielt fremhevet tre tiltak som vi mener er interessante for en norsk reform:

  • Bruk av lokale utviklingsavtaler
  • Sørge for å ha færre bindende mål
  • Prøve ut lærende tilsyn

Notatet peker på utfordringer som vil kreve større strukturelle endringer. Vi har konkludert med at det må mer til enn en endring i ledelsesfilosofi. Det ligger imidlertid utenfor rammen av dette notatet å ta stilling til hvor omfattende de strukturelle endringene bør være. Eksempler på mer omfattende reformer kan være å legge ned de regionale helseforetakene, begrense antall direktorater, øke de frie overføringene av midler til kommunene, eller sørge for at flere offentlige tjenester utføres i egenregi.

Publisert:

Bli Agendapartner

Vi trenger deg for å løfte debatten

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Mange mennesker som sitter i et rom og lytter til et foredrag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Unngå å gå glipp av noe! Få de siste oppdateringene fra oss rett i innboksen din.