Hopp til hovedinnhold

Like muligheter til utdanning

Studenter sitter foran en tavle og ler.

I dette notatet tar vi for oss statistikk og forskning på sosial reproduksjon i det norske universitets- og høyskolesystemet og kommer med forslag til hvordan reproduksjon kan begrenses. Sosial reproduksjon i utdanningssystemet er et problem fordi lav sosial mobilitet er urettferdig, fordi kunnskap er et fellesgode og fordi samfunnet taper på underutdanning.

Det er svakere sammenheng mellom foreldres bakgrunn og barnas utdanning i Norden enn i sammenlignbare land. Likevel har foreldrene dine mye å si for hvilken og hvor lang utdanning du tar. Studenters foreldre har noe høyere utdanningsnivå enn befolkningen generelt. Flere studier viser at selv om de som har foreldre med kort utdanning oftere velger å studere i dag enn tidligere, er økningen i studietilbøyelighet enda større blant de med akademikerforeldre. Også frafallrisikoen er betydelig høyere blant de med foreldre fra lavere sosiale lag. Langs den geografiske dimensjonen er det i dag ikke betydelige forskjeller mellom by og bygd i studietilbøyelighet, selv om dette var en viktig kilde til ulikhet tidligere.

Notatet ser på ulike sosialt betingede barrierer som kan bidra til å begrense like muligheter til utdanning.

Publisert: . Sist oppdatert: .

Bli Agendapartner

Vi trenger deg for å løfte debatten

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger. Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Mange mennesker som sitter i et rom og lytter til et foredrag.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Unngå å gå glipp av noe! Få de siste oppdateringene fra oss rett i innboksen din.